Home

Waarom

KAM Together is ontstaan vanuit de behoefte van Ronnie van Bergen en Paul van Workum om meer diensten te kunnen bieden, minder marketingkosten te hebben en de structurele samenwerking te zoeken met andere zelfstandig ondernemende KAM-professionals. Verenigd in een collectief hebben we niet de nadelen maar wel de voordelen van kleine ondernemers. Onze ambitie is dat deze kleine ondernemers elkaar verder helpen bij de professionalisering en groei van hun bedrijf.

 

Hoe

Gebaseerd op deskundigheid van de aangesloten partners werken we vanuit onze eigen verantwoordelijkheid samen op een enthousiaste en betrokken manier. Juist door de veelzijdigheid van de aangesloten leden versterken we elkaar.

 

Wat

KAM Together is een samenwerkingsverband van (kleine) zelfstandigen op het gebied van Kwaliteit-Arbo en Veiligheid-Milieu, energie en MVO. Met KAM Together versterken we elkaar waardoor we meer waarde aan de klant leveren.

 

Voordelen van KAM Together voor klanten

  • Hoge kwaliteit van dienstverlening
  • Laagdrempelige coaching/advisering
  • Helder trainings- en adviseringsconcept
  • Breed/ compleet aanbod van dienstverlening op KAM-gebied
  • Vervangingsmogelijkheden (bij verzuim ) binnen het KAM-Together team

 

 

Voordelen van KAM Together voor partners

  • Vergaande samenwerking (met behoud van zelfstandigheid)
  • Samen marketinginvesteringen delen
  • Netwerk delen
  • Kennis en ervaringen delen
  • Breder aanbod door samenwerking

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ronnie van Bergen en Paul van Workum.